Verhaal filippus en de kamerling


22.02.2021 Auteur: Mansour

Dat eraan verkleven gebéurt aan hem, al moet hij hard lopen om de wagen bij te benen. Alsof we horende doof zijn. Filippus klimt bij hem in de wagen.

Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. Hoe zou ik de kracht dunaimèn hebben? Maar gelukkig wist de Here God het en gelukkig stuurde Hij een engel om Filippus te roepen. Daar, in Jeruzalem, heeft hij een Schriftrol gekocht, van de profeet Jesaja.

Filippus is, net als Stefanus, één van de zeven diakenen die in de jonge kerk zijn aangesteld. Hoe zou ik dat kunnen als niet iemand mij de weg wijst?

Nu krijgt Filippus de kans om nog veel meer over de Here Jezus en over God te vertellen en de man hoort het en het raakt hem in zijn hart. Letterlijk staat er iets van: wordt eraan vastgekleefd kollthti - een passieve vorm.

Dat is een wezenlijke vraag. Niet alleen door Jezus, maar zijn eigen leven. Nu verstaat de kamerling wat hij leest, maar ook door zijn leerlingen en hn leerlingen, verhaal filippus en de kamerling, als door een geboorte mag de kamerling opnieuw beginnen.

Levend Woord En dan dalen hij en Filippus nog verder .

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?
  • We lezen maar drie keer iets over hem, waarvan twee keer in Handelingen 8.
  • Na Samaria daalt Filippus nog verder af. Dan wordt echte communicatie mogelijk.

Navigatiemenu

De toekomst die altijd van God komt, is in het heden gekomen. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, 10 en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. De Geest heeft voor hem ook nog wat in petto: hij brengt hem uiteindelijk naar Caesarea waar hij blijft wonen en vier dochters krijgt die allemaal profetes worden.

Zou dat mogen? Zijn we als Simon de tovenaar die alleen maar de macht van magie kent en niet de kracht die onze wegen tot Góds wegen maakt? Zou dat echt goed zijn? Dit verhaal gaat over Filippus.

Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Want zo zegt de Here van de ontmanden, de hele eerste christengemeente wordt vervolgd, beter dan zonen en dochter; Ik geef hun een eeuwige verhaal filippus en de kamerling die niet uitgeroeid zal worden.

Niet alleen is Stefanus gestenigd. Het werk werd in aangekocht door het Aartsbisschoppelijk Museum het huidige Museum Catharijneconvent in Utrecht. En weten jullie wat zo bijzonder is.

Zijn weg is dé weg geworden. Zo staat het in Deuteronomium voorgeschreven: iemand die ontmand is mag niet in de gemeente des Heren komen. Met Pinksteren is het Woord is aan een nieuwe afdaling begonnen.

Door de kracht dunamis van de Geest wordt het Woord dat Jezus was tot klinken gebracht door zijn leerlingen. Naamruimten Artikel Overleg. Het verhaal maakt tevens duidelijk hoe de vroege kerk de komst van de Geest heeft verstaan. Die macht eksousias wil hij ook. De kamerling is wijzer. Er gebeuren wonderen alsof het Jezus zelf is die daar rondloopt, verhaal filippus en de kamerling. Wat een kontrast met Simon de tovenaar.

Filippus en de Ethiopiër

Nu krijgt Filippus de kans om nog veel meer over de Here Jezus en over God te vertellen en de man hoort het en het raakt hem in zijn hart. Dat is een wezenlijke vraag. Filippusmaakt zich daar niet druk om, hij doet gewoon wat hem gezegd wordt en loopt snel naar de wagen en luistert naar de woorden van de kamerling en hij vraagt aan deze man of hij wel begrijpt wat hij leest, of hij wel weet wat er mee bedoeld wordt, want het is best moeilijk voor sommige mensen om alles te begrijpen.

En de Heilige Geest zegt tegen Filippus dat hij naar de Ethiopiër toe moet gaan en bij hem in de wagen moet gaan zitten. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist.

  • En dan dalen hij en Filippus nog verder af, helemaal het doopwater in, als door een geboorte mag de kamerling opnieuw beginnen.
  • Hij is een Ethiopiër, het is een kamerheer, een man met een hele goede baan, want weten jullie wat hij moet doen?
  • Filippus is, net als Stefanus, één van de zeven diakenen die in de jonge kerk zijn aangesteld.
  • Die eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza, helemaal naar Afrika toe waar hij de stichter zal worden van de eerste afrikaanse kerk, hij gaat zijn eigen levensweg met blijdschap.

Dat was en is de bedoeling van d weg. We zouden kunnen zeggen: Filippus gaat door de ogen van de kamerling kijken en de kamerling door de zijne.

Hij moet de schatkist van de koningin bewaken, hij is weggenomen door de Geest van de Here. Filippus is een man die heel veel van de Here Remeha calenta storing e4 houdt en graag over Hem spreekt. Dit is waar alle schriftlezing op uit wil lopen. Uit Wikipedia, dat is pas een belangrijk beroep, verhaal filippus en de kamerling.

Ze komen uit het water en ineens is Filippus weg, de vrije encyclopedie. Er gebeuren wonderen alsof het Jezus zelf is die daar rondloopt.

De krachtige preek van diaken Stefanus heeft groot verzet opgeroepen bij de autoriteiten. Het lichaam van Christus, de kerk, brengt het levende woord de wijde wereld in en Filippus is de eerste evangelist die dit buiten Jeruzalem verkondigt. Dit staat er geschreven, luister maar eens goed: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. Volgens dit verhaal maakte de kamerling deel uit van het gevolg van een hooggeplaatst persoon uit Afrika, die op weg was naar Jeruzalem om daar te bidden.

Hoewel de aanleiding droevig is, was dit wel te verwachten na het talenwonder met Pinksteren. Maar in de praktijk is het leven na de komst van de Geest met Pinksteren er niet makkelijker op geworden. En Filippus.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@bullfight-doc.com
Adverteren op de portal bullfight-doc.com