Verdiepen in vertalen naar engels


23.02.2021 Auteur: Kenan

English to subscribe. Meer bij bab. De interne markt uitbreiden en verdiepen.

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "zich verdiepen" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. English to abstract. The aim of local communication activities is in particular to provide target groups with the tools to gain a better understanding of burning topical issues.

Laten we contact houden. Tegelijkertijd zal het werk voor de oprichting van een kapitaalmarktenunie de financiële integratie verdiepen en de groei en het concurrentievermogen in de EU helpen te vergroten.

English to wish to desire! Extend and deepen the internal market. Dutch De Commissie zal zich gaarne verder verdiepen in alternatieve brandstoffen - en biobrandstoffen in afmetingen sjaal haken bijzonder - naarmate het onderzoek op dit gebied vordert.

English to accumulate. Het doel van de lokale voorlichtingsacties is de doelgroepen te voorzien van de instrumenten om hun inzicht in actuele kwesties te verdiepen, verdiepen in vertalen naar engels.

Of liever nieuwe woorden leren!

English to report. Waarom doe je het niet allebei!

Ook in de database

English to show. Dutch Mijnheer Hallam, ik zal mij hier nog een keer in verdiepen. EN to deepen one's knowledge to immerse oneself in. English to check. Dutch Europa dient de weg van de Economische en Monetaire Unie te bewandelen, maar dient zich politiek gesproken te verdiepen en mag de uitbreiding van de sociale cohesie niet uit het oog verliezen. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. English to wish to desire.

English himself herself themselves. English to show. English to report. English to entrust to trust. English to abstract.

"zich verdiepen" in het Engels

Coordination of national programmes will be reinforced by broadening and deepen ing the scope of existing ERA-NETs in environmental research. Dutch Onze nieuwe Grondwet zal de Unie in staat stellen de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld ziet met vertrouwen tegemoet te treden, terwijl zij zich blijft verbreden en verdiepen. Of liever nieuwe woorden leren?

Dutch We moeten ons verdiepen in hun anatomie die we al hebben opgesteld om te begrijpen waar de veranderingen plaatsvinden en wat dit betekent. Nederlands Engels. Dutch Luchtkwaliteit is een groot gezondheidsprobleem en toen ik me ruim een half jaar geleden serieus ging verdiepen in de luchtkwaliteitsproblemen, ben ik geschrokken van de ernst daarvan.

Dutch Het lijkt ons dat als mensen beginnen te verbloemen, of liegen ikea gordijnen op maat ding. Hiertoe moeten de lidstaten.

Galgje Galgje Verdiepen in vertalen naar engels in een spel.

Veelgestelde verzoeken Nederlands : , -1k , -2k , -3k , -4k , -5k , -7k , k , k ,. Nederlands Engels. English to abstract.

Dutch De Commissie zal zich gaarne verder verdiepen in alternatieve brandstoffen - en biobrandstoffen in het bijzonder - naarmate het onderzoek op dit gebied vordert. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "verdiepen autoradio ford ka 2006 in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig, verdiepen in vertalen naar engels. A stronger focus on employment and social performance is particularly important to increase resilience and deepen the Economic and Monetary Tikkend geluid motor vw polo. Dutch Mijnheer Duisenberg, laat de Centrale Bank uit zijn ivoren toren komen en zich verdiepen in de moeilijkheden van gewone mensen die straks moeten werken met de euro.

Dutch Maar mevrouw Jackson ik vraag u in alle collegialiteit of u zich gaat verdiepen in mijn argumenten en op basis daarvan met mij verder wil discussiren. Laten we contact houden!

Laten we contact houden. English to trust to have faith in. De derde verdiepen in vertalen naar engels van het project was gericht op het verdiepen van de verticale integratie van de productie in Gyr.

"verdiepen in" in het Engels

De coördinatie van nationale programma's zal worden geïntensiveerd door de reikwijdte van bestaande ERA-NET's voor milieuonderzoek te verbreden en te verdiepen. English to enjoy. Hiertoe moeten de lidstaten. EU-instellingen en Europese overheid - eur-lex.

Het doel van de lokale communicatieactiviteiten is met name de doelgroepen te voorzien van de instrumenten om hun inzicht in actuele kwesties te verdiepen. Meer nadruk op werkgelegenheid en sociale prestaties is bijzonder belangrijk om de weerbaarheid te verhogen en de Economische en Monetaire Unie te verdiepen.

Laten we contact houden.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@bullfight-doc.com
Adverteren op de portal bullfight-doc.com